White Lake Beacon

P.O. Box 98
Whitehall, MI 49461
(231) 894-5356
(231) 894-2174 (fax)